Kalendář akcí
7. 7.  v 10 hod Bohoslužba se vzpomínkou na Simonku Jerolímkovou

28. 10 . v 19 hod 

Přijměte pozvání na promítání diapozitivů z archivu Milevského husitského sboru. Diapozitivy nám přiblíží dění ve sboru, ale i v našem Milevsku. Diapozitivy mapují roky cca 1950 - 1970.
Zároveň si připomeneme otevření sboru v synagoze v roce 1950 :)

další akce pro Vás připravujeme :)